Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login
Liisi järelmaks 

Järelmaks aitab teid vajaliku kauba soetamisel. Järelmaksu võivad taotleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis alalist elamisluba omavad inimesed. 

Leping loetakse sõlmituks momendist kui Pooled on vahetanud tahteavaldusi, mille järel on piisavalt selge, et Pooled on saavutanud kokkuleppe. Elektroonilisel teel sõlmitud lepingute puhul loetakse Leping lõplikult sõlmituks kui Laenusaaja on tasunud esimese osamakse. Kui Lepingut kirjalikult ei allkirjastata, saadab Laenuandja Laenusaajle kas posti või elektronposti teel Lepingu koos laenu tagastamise graafiku ja üldtingimustega. Vaidluse korral lasub tõendamiskoormis Laenuandjal, kes peab tõendama, et Laenusaaja on edastatud lepingutingimused vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 

Leping lõpeb, kui Laenusaaja on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võlgnevuse Laenuandja ees, st tagastanud kogu Lepingu alusel saadud Laenu ja tasunud muud Lepingust tulenevad maksed ning on täitnud kõik Lepinguga endale võetud kohustused.
 

Lepingust taganemine või Lepingu ülesütlemine ei vabasta Laenusaajat rahaliste kohustuste täitmisest, mis on tekkinud Lepingu alusel enne Lepingust taganemist või Lepingu ülesütlemist.

Kui soovite kauba soetada Liisi järelmaksu kasutades, võtke meiega ühendust shop.mooblisahver@gmail.com
Rohkem infot Liisi järelmaksu kohta 
http://www.liisi.ee/järelmaks